16 kwietnia 2014

Otrzymaliśmy certyfikat dla wyrobów o kategorii FSC 100%

Certyfikat ten jest nadawany organizacjom, które pozyskują surowiec do produkcji wyrobów z obszarów leśnych, na których prowadzona jest odpowiedzialna gospodarka zasobami leśnymi oraz są przestrzegane prawa społeczne i pracownicze. Więcej o certyfikacie w tym artykule.