17 sierpnia 2004, 12 marca 2005

Uruchomienie dwóch suszarni z w pełni elektronicznym, programowanym i automatycznym systemem kontroli procesu suszenia.
Sterownik realizując wcześniej wprowadzony program, sam nastawia zadane parametry suszenia w oparciu o bieżące pomiary zmieniającej się wilgotności drewna i klimatu wewnątrz komory. Robi to nawet w nocy i dni wolne. Znacznie zwiększa to skuteczność i jakość suszenia.