6 grudnia 2008

Rozbudowa części biurowej zakładu.

Rozwój zdeterminował konieczność zatrudnienia nowych pracowników biurowych oraz podzielenia administracji na określone działy co z kolei pociągnęło za sobą konieczność powiększenia przestrzeni biurowej.