9 grudnia 2009

Uruchomienie nowoczesnego systemu odpylania

Dotychczasowy zestaw filtrów został zastąpiony nowym, bardziej wydajnym i energooszczędnym centralnym systemem odpylania połączonym z automatycznym systemem podawania paliwa do pieca, co znacznie usprawniło gospodarkę odpadami.