24 kwietnia 2010

Uruchomienie drugiej z dwóch planowanych suszarni z komputerowym systemem kontroli. Jest to już czwarta komora w firmie.

Jednocześnie wymieniono system sterowania w dwóch starszych komorach, dzięki czemu wszystkie komory zostały podłączone do jednego scentralizowanego systemu komputerowego. W tym momencie nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesów we wszystkich komorach stał się możliwy nie tylko z bura ale dowolnego miejsca na świecie. Co jest ważne bo suszarnie pracują 24/7.