2017 – 2018 “Zlecenie usługi badawczej jednostce naukowej w celu stworzenia znacznie twardszej deski podłogowej z drzewa zagęszczonego.”

Współfinansowany przez: Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych

W ramach Działania 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw
będącego częścią Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Scroll to Top