Opis Klas Drewna Jesion Termo Koniak

Gat. Selekt (wg PN-EN 13226: ○): Drewno o ciemnej barwie na całym przekroju. Dopuszczalne sęki szpilkowe zdrowe o średnicy do 3 mm. Biel na warstwie użytkowej niedopuszczalny. Pęknięcia powierzchniowe niedopuszczalne, czołowe
mało widoczne, nieprzechodzące. Dopuszczalna niewielka wariacja barwy. Usłojenie naturalne.

Gat. Standard (wg PN-EN 13226: □): Drewno o ciemnej barwie na całym przekroju. Dopuszczalne zdrowe sęki i skupiska sęków o średnicy do 10 mm., pęknięcia powierzchniowe o głębokości do 1 mm. Pęknięcia czołowe dopuszczalne płytkie. Usłojenie naturalne. Dopuszczalna znaczna różnorodność kolorystyczna. Właściwości nieokreślone powyżej zgodnie z Polską Normą nr PN-EN 13226:2009. Dopuszcza się wystąpienie do 3% elementów posiadających wady nie spełniające kryteriów deklarowanej klasy. W przypadku deszczułek o wykończonej, lub częściowo wykończonej powierzchni dopuszczalne zacieki krawędziowe w każdej klasie.

Scroll to Top