Opis Klasy Drewna Dąb Termo Light

Gat. Natur (wg PN-EN 13226: ○): Drewno o ciemnej barwie na całym przekroju, o względnie jednolitej barwie, różnorodnym rysunku. Dopuszczalne sęki zdrowe o średnicy do 5 mm, sęki zepsute do 1 mm. Biel dopuszczalny na stronie lewej nieprzechodzący na warstwę użytkową. Pęknięcia powierzchniowe i czołowe dopuszczalne do 0,5mm głębokości. Cechy wynikające z naturalnej budowy biologicznej drewna takie jak promienie łykodrzewne lub błyszcz – dopuszczalne. Właściwości nieokreślone powyżej zgodnie z Polską Normą nr PN-EN 13226:2009. Dopuszcza się wystąpienie do 3% elementów posiadających wady nie spełniające kryteriów deklarowanej klasy. W przypadku deszczułek o wykończonej, lub częściowo wykończonej powierzchni dopuszczalne zacieki krawędziowe w każdej klasie.

Scroll to Top